PRODUCTEN EN DIENSTEN

Tolk

Vertolking/ orale vertaling is vaak gewenst tijdens vergaderingen, presentaties, tentoonstelling en andere non technische activiteiten. Deze vertaling word ook wel aangeduid als ‘snelle’ vertaling. De tolk bewijst hiermee dat hij/zij de taal de buitenlandse taal en de eigen taal niet alleen volledig beheerst, maar ook in staat is om snel te denken en handelen.

Vertolking is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Simultaan
    De tolk vertaalt de doeltaal onmiddellijk, zonder een pauzering van de bronspreker
  2. Opeenvolgende tolk
    De tolk spreekt zodra de bron is gestopt met spreken
Example
WhatsApp chat